Futo

20 Wines Found
VintageWineColorRatingPriceReviews
2019 Futo He-Li-An-Thus   NA 1
2019 Futo Cabernet Sauvignon Oakville Estate   NA 1
2019 Futo OV|SL   NA 1
2019 Futo Cabernet Sauvignon 5500   NA 1
2018 Futo Cabernet Sauvignon 5500   NA 1
2018 Futo Cabernet Sauvignon OV|SL   NA 1
2018 Futo Estate   NA 1
2018 Futo He-Li-An-Thus   NA 1
2017 Futo Cabernet Sauvignon OV|SL   NA 2
2017 Futo Estate   NA 2
2017 Futo Cabernet Sauvignon 5500   NA 2
2017 Futo He-Li-An-Thus   NA 2
2016 Futo He-Li-An-Thus   NA 2
2016 Futo Cabernet Sauvignon 5500   NA 2
2016 Futo Cabernet Sauvignon OV|SL   NA 2
2016 Futo Estate   NA 2
2015 Futo He-Li-An-Thus   NA 1
2015 Futo Cabernet Sauvignon 5500   NA 1
2015 Futo Cabernet Sauvignon OV|SL   NA 1
2015 Futo Estate   NA 1